Cristin-prosjekt-ID: 474118
Sist endret: 24. juni 2015 12:32

Cristin-prosjekt-ID: 474118
Sist endret: 24. juni 2015 12:32
Prosjekt

Palliativ omsorg til personer med demens og deres pårørende i sykehjem

prosjektleder

May Helen Midtbust
ved Institutt for helsevitenskap Ålesund ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for helsevitenskap Ålesund ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Demensomsorg • Lindrende behandling

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. august 2015 Slutt: 31. juli 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Palliativ omsorg til personer med demens og deres pårørende i sykehjem

Vitenskapelig sammendrag

Studien vil belyse helsepersonell og pårørende sine erfaringer med palliativ omsorg til personer med alvorlig grad av demens, og deres erfaringer rundt faktorer som kan fremme og hemme tilrettelegging av palliativ omsorg i sykehjem.

prosjektdeltakere

prosjektleder

May Helen Midtbust

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helsevitenskap Ålesund ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Eva Gjengedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Else Lykkeslet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Aktiv cristin-person

Rigmor Einang Alnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helsevitenskap Ålesund ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4