Cristin-prosjekt-ID: 474259
Sist endret: 25. juni 2015 15:07
Cristin-prosjekt-ID: 474259
Sist endret: 25. juni 2015 15:07
Prosjekt

Innovasjon for global forretningsutvikling- effekter av internasjonalisering (Maroff)

prosjektleder

Randi Lunnan
ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 1.100.000
 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 226259

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 1. januar 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Innovasjon for global forretningsutvikling- effekter av internasjonalisering (Maroff)

Vitenskapelig sammendrag


Organisering av prosjektet:
Kleven Maritime AS er prosjektansvarlig og representerer bedriftssammenslutningen. Handelshøyskolen BI har en administrerende rolle og vil også ha prosjektlederansvaret. Professor Randi Lunnan (BI) er prosjektleder, professor Torger Reve (BI) og professor Gabriel Benito BI) bistår i prosjektteamet. Øvrige bedriftssamarbeidspartnere vil spesifìsere problemstillinger, og gi markedskompetanse. Vi har formaliser et samarbeid med Innovasjon Norge for en rådgivende rolle i prosjektet og for bidrag med markedskompetanse i de aktuelle markeder. I tillegg vil Fudan University gi et teoretisk bidrag tidlig i prosjektfasen. Også eksisterende kontakter i universitetsmiljøer i alle markedene vi studerer vil bli brukt.

Prosjektbeskrivelse:
Kommersiell kompetanse og organisatorisk innovasjon er en del av innovasjonsdimensjonen som ofte blir glemt, men som er like viktig for verdiskapningspotensialet som teknologisk nyvinning og kommersialisering.Gitt en sterk grad av internasjonalisering av norske bedrifter de siste årene, har det blitt et økt behov for å utvikle organisasjonsmodeller (organisatorisk innovasjon) som er tilpasset ulikheter i kultur og tar hensyn til geografisk distanse. Gitt nye markeder åpner det seg også store muligheter for markedsinnovasjon (tilpasning til nye markeder som åpnes for produkter eller tjenester). Outsourcing og offshoring har gitt tilgang til reduserte kostnader, men også tilgang til en helt annen kompetansebase. Dette har gjort at det har blir større variasjon i måten å organisere bedriftene på, enten du er hjemme eller ute. Det har blitt mer vanlig å bruke hele verden som sin kompetansemessige base, dette setter igjen nye krav til måten å organisere bedriften på, inkludert hvor man skal lokalisere bedriften. Ulike typer organisering gir ulike effekter som kan påvirke konkurransevne og verdiskapning. Organisasjonsinnovasjon og en bedre forståelse av effekter av internasjonalisering, gir også bedriftene og myndighetene bedre forutsetninger til å skape en bedre kunnskapsdynamikk innad i næringen (Et kunnskapsbasert Norge, 2012).

Målet er å utvikle samarbeid og kunnskapsdynamikk, slik at eksterne kunnskapsmessige virkninger utnyttes på en mest mulig effektiv måte ved en minimal innsats av offentlige midler. En kunnskapsdynamikk er noe bedriftene sammen som et del av et næringsmiljø kan gjøre noe med, men også noe myndighetene kan utnytte direkte for å sørge for best mulig utvikling av strategiske kunnskapsmiljøer i Norge, rettere sagt, hvordan utvikle organisering av norske bedrifter (organisasjons innovasjon på nasjonalt nivå) og legge til rette for innovasjon for global forretningsutvikling.

Samarbeidspartnere:
HANDELSHØYSKOLEN BI
ROLLS-ROYCE MARINE AS
HAVILA HOLDING AS
INNOVASJON NORGE
KLEVEN MARITIMEAS
NODE NORWEGIAN OFFSHORE & DRILLING ENGINERTNG
AKER MH AS
NORSK INDUSTI
ÅLESUND KUNNSKAPSPARK AS
OLYMPIC SHIPPING AS
BRANSJEFORENINGEN NORSK OLJE OG GASS

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi Lunnan

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

Gabriel R.G. Benito

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI
Aktiv cristin-person

Torger Reve

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI
1 - 3 av 3