Cristin-prosjekt-ID: 474396
Sist endret: 18. august 2016 13:07

Cristin-prosjekt-ID: 474396
Sist endret: 18. august 2016 13:07
Prosjekt

Utdanning og karriere i varehandel

prosjektleder

Rolv Petter Storvik Amdam
ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utdanning og karriere i varehandel

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rolv Petter Storvik Amdam

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI
1 - 1 av 1