Cristin-prosjekt-ID: 474747
Sist endret: 18. august 2016 13:08
Cristin-prosjekt-ID: 474747
Sist endret: 18. august 2016 13:08
Prosjekt

Kulturelt betinget innovasjon

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål
  • Engelsk

Tittel

Kulturelt betinget innovasjon

Vitenskapelig sammendrag

Telenor ASA ønsker å styrke kunnskapsutviklingen innen kulturelt betinget innovasjon og har stilt forskningsmidler til disposisjon over en periode på fem år. Arbeidet skal legges til rette slik at Telenor ASA kan utnytte resultatene til egen kompetanseoppbygging.

Tittel

Culturally Influenced Innovation

Vitenskapelig sammendrag

The project aims at arrive at a better understanding of the relationship between the development, diffusion and use of information technology on the one hand and societal and cultural conditions and processes on the other.

prosjektdeltakere

Resultater

Fristilling og fornyelse: Telenor fra verk til bedrift.

From, Johan. 2009, Gyldendal Akademisk. BIVitenskapelig monografi