Cristin-prosjekt-ID: 475128
Sist endret: 2. juli 2015 14:09

Cristin-prosjekt-ID: 475128
Sist endret: 2. juli 2015 14:09
Prosjekt

Genetisk variasjon knyttet til schizofreni og klozapinbehandling

prosjektleder

Espen Molden
ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2014 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genetisk variasjon knyttet til schizofreni og klozapinbehandling

prosjektdeltakere

prosjektleder

Espen Molden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 1 av 1