Cristin-prosjekt-ID: 475130
Sist endret: 2. juli 2015, 14:15

Cristin-prosjekt-ID: 475130
Sist endret: 2. juli 2015, 14:15
Prosjekt

Blodlipider og antipsykotika

prosjektleder

Tore Haslemo
ved Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2014 Slutt: 31. juli 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Blodlipider og antipsykotika

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Haslemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 1 av 1