Cristin-prosjekt-ID: 475135
Sist endret: 2. juli 2015, 14:44

Cristin-prosjekt-ID: 475135
Sist endret: 2. juli 2015, 14:44
Prosjekt

Metabolitt/legemiddel-forhold som biomarkør for CYP2D6-genotype

prosjektleder

Espen Molden
ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2014 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Metabolitt/legemiddel-forhold som biomarkør for CYP2D6-genotype

prosjektdeltakere

prosjektleder

Espen Molden

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 1 av 1