Cristin-prosjekt-ID: 475834
Sist endret: 8. juli 2015 11:22
Cristin-prosjekt-ID: 475834
Sist endret: 8. juli 2015 11:22
Prosjekt

Karbonlagring i skogøkosystemer i Tanzania

prosjektleder

Stein Ragnar Moe
ved Miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Handelshøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

 • Statens lånekasse for utdanning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2011 Slutt: 15. august 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Karbonlagring i skogøkosystemer i Tanzania

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stein Ragnar Moe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Deo D. Shirima

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 2 av 2