Cristin-prosjekt-ID: 476427
Sist endret: 11. september 2018 10:14

Cristin-prosjekt-ID: 476427
Sist endret: 11. september 2018 10:14
Prosjekt

Evaluering av førstegangshelseundersøkelser hos innvandrere med flytningbakgrunn og deres familie

prosjektleder

Ursula-Georgine Småland Goth
ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Migrasjonshelse • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid • Fastlegeordning

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
95965969
Sted
Ursula Småland Goth

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 1. august 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av førstegangshelseundersøkelser hos innvandrere med flytningbakgrunn og deres familie

Vitenskapelig sammendrag

Førstegangshelseundersøkelse etableres som et lokalt, tilgjengelig og frivillig helsetilbud hos fastleger i bydelene Alna, Stovner og Grorud gjennom en pilot i 2015 og 2016. Piloten skal evalueres og resultatene skal komme tilbake til Helse- og sosialkomiteen for endelig vurdering av tilbudet. Resultatene fra evalueringen vlir videre sentrale for hvordan arbeidet skal videreføres til å gjelde øvrige bydeler/fastleger i Oslo. 

 

 

 

Metode

Semistrukturerte intervjuer med leger, annet helsepersonelll og brukerrepresentanter. Prosjektet ble lagt frem for NSD og godkjent for gjennomføring.

 

 

Utstyr

Prosjektet ble godkjent av NSD med prosjektnummer 44056.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Trine Lise Brente

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Bjørn Myrvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Mariann Tvetene

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultetsadministrasjonen ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

FØRSTEGANGSHELSEUNDERSØKELSE HOS FASTLEGEN: Evaluering av et pilotprosjekt i Oslo.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Tvetene, Mariann. 2016, OSLOMETRapport
1 - 1 av 1