Cristin-prosjekt-ID: 483037
Sist endret: 8. september 2015, 23:01

Cristin-prosjekt-ID: 483037
Sist endret: 8. september 2015, 23:01
Prosjekt

The Meridional Overturning Circulation in the western Nordic Seas

prosjektleder

Kjetil Våge
ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2014 Slutt: 31. mai 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Meridional Overturning Circulation in the western Nordic Seas

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjetil Våge

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1