Cristin-prosjekt-ID: 483557
Sist endret: 16. november 2017 09:49

Cristin-prosjekt-ID: 483557
Sist endret: 16. november 2017 09:49
Prosjekt

Fri tilgang til Peter F. Hjorts publikasjoner 1950–2011

prosjektleder

Sigrun Espelien Aasen
ved Avdeling for formidling og bruk av kunnskap ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Kontaktinformasjon

Telefon
93072840
Sted
Sigrun Espelien Aasen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 12. september 2010 Slutt: 30. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fri tilgang til Peter F. Hjorts publikasjoner 1950–2011

Populærvitenskapelig sammendrag

Peter Fredrik Hjort (1924-2011) har gjort en fremragende innsats på alle nivåer av helsetjenesten i Norge; legegjerning, utdanning, forskning, helsepolitikk, etikk og livskvalitet for pasienter og pårørende. Han var dessuten en ener i formidling. Nasjonalt Kunnskapssenter og Helsebiblioteket har som mål å gjøre kvalitetssikret helsetjenesteforskning og helseinformasjon fritt tilgjengelig for alt helsepersonell og til befolkningen for øvrig. Fri tilgang (open access) er nedfelt i retningslinjene for vårt arbeid. Kunnskapssenteret ønsker å hedre Peter F. Hjort gjennom å samle og tilgjengeliggjøre det meste av hans produksjon i Cristin (Current research information system in Norway), med lenker til fulltekst i HeRA (Helsebiblioteket’s Research Archive) og andre åpne arkiv.

Produksjonen omfatter bøker, rapporter, artikler, kronikker, kapitler, bokanmeldelser,videoer og lydopptak. Forfatteren har gitt sitt samtykke til dette, samt til at vi gir ham institusjonstilhørighet til Kunnskapssenteret for å kunne utføre oppgaven. Han har arbeidet ved flere institusjoner, og alle er takknemlige for at han hedres på denne måten. Samtykke og copyright fra utgivere har vært avgjørende for å løse oppgaven.

Mål

Gi alle nettbasert, fri tilgang til Peter F. Hjorts omfattende produksjon.

Gi ansatte på alle nivå i helsetjenesten tilgang til helseopplysning av solid kvalitet, som kan inspirere og glede mange i helsetjenesten innenlands og internasjonalt.

Vise viktigheten av åpen publisering (open access). Forfatterne gir normalt fra seg sine rettigheter til egen produksjon, og ”låser” offentlig finansiert informasjon ved å gi copyright til kommersielle utgivere.

Vise Nasjonalbibliotekets, fag- og folkebibliotekenes samfunnsnyttige rolle. Vise nytten av godt indekseringsarbeid og samarbeid. Vise de mulighetene våre nasjonale databaser og arkiver gir oss til å synliggjøre kvalitetsinformasjon enkelt og åpent på internett.

Metode

Skaffe fullstendig oversikt over Peter F. Hjorts produksjon ved hjelp av forfatterens eget arkiv, søk i databaser (PubMed, ISI Web of Knowledge, SveMed+, Norart, BIBSYS ogLIBRIS) og kontakte personer. Bruke verktøyet Reference Manager til å holde oversikt over produksjonen.

Verifisere publikasjonene (kildeangivelse, ISBN, ISSN, Doi etc.)

Registrere referansene i cristin.no

Innhente nødvendig copyright for å kunne gi fri tilgang til forfatterens produksjon.

Sørge for digitalisering av papirversjoner gjennom skanning på kopimaskin.

Digitalisering av større publikasjoner og VHS med hjelp av Nasjonalbiblioteket, Mo i Rana.

Registrere fulltekst av publikasjonene i HeRA, når disse ikke er arkivert i andre fulltekstarkiv.

Opprette lenke til fulltekst fra Cristin til HeRA og andre åpne arkiv.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sigrun Espelien Aasen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling for formidling og bruk av kunnskap ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Fri tilgang til Peter F. Hjorts publikasjoner 1950-2011. Sammendrag til poster.

Aasen, Sigrun Espelien. 2011, Peter F. Hjort Symposium 2011. Helsetjenesteforskning i Norge - hva nå?. FHIPoster

Helsebiblioteket. Fri tilgang, samarbeid og deling.

Aasen, Sigrun Espelien. 2011, Bob : Bok og bibliotek. FHIPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2