Cristin-prosjekt-ID: 484864
Sist endret: 22. september 2017, 09:27

Cristin-prosjekt-ID: 484864
Sist endret: 22. september 2017, 09:27
Prosjekt

FRIO - FRontal Interaction with Orography

prosjektleder

Clemens Spensberger
ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 240513/F20

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Meteorologi

Emneord

Dynamisk meteorologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FRIO - FRontal Interaction with Orography

prosjektdeltakere

prosjektleder

Clemens Spensberger

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Sebastian Schemm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Thomas Spengler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Beyond Cold and Warm: An Objective Classification for Maritime Mid-Latitude Fronts.

Spensberger, Clemens; Sprenger, Michael. 2017, IAMAS-IAGA-IAPSO Joint Conference 2017. ETHZ, UIBVitenskapelig foredrag

Front-orography interactions during the landfall of the New Year Day’s Storm 1992.

Spensberger, Clemens; Schemm, Sebastian. 2017, IAMAS-IAGA-IAPSO Joint Conference 2017. IPSL, UIBVitenskapelig foredrag

Beyond Cold and Warm: An Objective Classification for Maritime Mid-Latitude Fronts.

Spensberger, Clemens; Sprenger, Michael. 2017, AMOS Conference. ETHZ, UIBVitenskapelig foredrag

Synoptic Systems interacting with the Rocky Mountain Barrier: Observations and Theories.

Spensberger, Clemens; Egger, Joseph; Spengler, Thomas. 2017, Monthly Weather Review. LM, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4