Cristin-prosjekt-ID: 485183
Sist endret: 22. september 2015 14:00

Cristin-prosjekt-ID: 485183
Sist endret: 22. september 2015 14:00
Prosjekt

Hydrodynamic Loads on Offshore Wind Turbine Substructures due to Nonlinear Irregular Breaking, High Steep and Extreme Waves

prosjektleder

Øivind Asgeir Arntsen
ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 246810

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2015 Slutt: 31. august 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hydrodynamic Loads on Offshore Wind Turbine Substructures due to Nonlinear Irregular Breaking, High Steep and Extreme Waves

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øivind Asgeir Arntsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dag Myrhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for marin teknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mayilvahanan Alagan Chella

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hans Sebastian Bihs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4