Cristin-prosjekt-ID: 486356
Sist endret: 29. september 2015, 14:08

Cristin-prosjekt-ID: 486356
Sist endret: 29. september 2015, 14:08
Prosjekt

Molekylær- og evolusjonærøkologi: bruk av qPCR og "next generation sequencing" (NGS) til arts- og individsbestemmelse av viltprøver

prosjektleder

Robert Charles Wilson
ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Molekylær- og evolusjonærøkologi: bruk av qPCR og "next generation sequencing" (NGS) til arts- og individsbestemmelse av viltprøver

Vitenskapelig sammendrag

Høgskolens biotek-miljø skal etablere og anvende effektive og rimelige metoder for å kartlegge genetisk diversitet blant dyr, planter og mikroorganismer. Slike metoder er viktige for å bevare biologisk diversitet, og kan i tillegg betjene forskningsprosjekter innen anvendt økologi i samarbeid med HH-Evenstad. I så måte er dette en fortsettelse og videreutvikling av fjorårets prosjekt.

1. Ta i bruk videreutviklete metoder for kartlegging av genetisk diversitet blant rødrev i Norge og Sverige (samarbeid med Tomas Willebrand m. fl.). Vi har tilgang på beinprøver fra inntil 15 000 rev fra Sverige (Jan Englund). Foreløpige resultater tilsier at isolert DNA fra slike prøver lar seg brukes til høyoppløselige populasjonsgenetiske og evolusjonære analyser;

2. Videreutvikle metoder for kartlegging av genetisk diversitet blant små rovdyr og smågnagere i forsøksfelt i Østerdalen (samarbeid med Evenstad/BEcoDyn-prosjektet). Analyse av DNA fra rypeeggeskall for å bestemme hvilke rovdyrarter som spiste eggene;

3. Videreutvikle metoder for kartlegging av genetisk diversitet blant hjortedyr (kjevebein), samt mikroflora i deres vomsaft (samarbeid med Kjartan Østbye, Arne Linløkken og Knut Rudi).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Robert Charles Wilson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskolen i Innlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

Knut Rudi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjonen ved Høgskolen i Innlandet

Arne Linløkken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet

Morten Odden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet

Harry Peter Andreassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »