Cristin-prosjekt-ID: 487320
Sist endret: 20. september 2016 13:42

Cristin-prosjekt-ID: 487320
Sist endret: 20. september 2016 13:42
Prosjekt

Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper.

prosjektleder

John Christian Langli
ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2013 Slutt: 31. oktober 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektets skal evaluere konsekvensene av regelendringen som fra og med regnskapsåret 2011 gir små aksjeselskaper i hovedsak adgang til å fravelge revisor. Prosjektets formål er å kartlegge positive og negative konsekvenser for selskapene som fravelger revisor og andre økonomiske aktører, for skattemyndighetene og for samfunnet.

Tittel

An evaluation of Audit Excemption Rules

Vitenskapelig sammendrag

The purpose of the project is to evaluate the consequences of the change in the audit regulation in 2011 that gave small limited liability firms the option not to engage an auditor.

prosjektdeltakere

prosjektleder

John Christian Langli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI

Marleen Willekens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Tobias Svanstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Har fravalg av revisor ført til dårligere finansieringsvilkår?

Langli, John Christian; Che, Limei. 2016, Praktisk økonomi & finans. USN, BIVitenskapelig artikkel

Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper.

Langli, John Christian. 2015, Seminar. BIFaglig foredrag

Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små aksjeselskaper.

Langli, John Christian. 2015, Overlevering av sluttrapport. BIFaglig foredrag
1 - 5 av 5