Cristin-prosjekt-ID: 487322
Sist endret: 9. juni 2017 10:47

Cristin-prosjekt-ID: 487322
Sist endret: 9. juni 2017 10:47
Prosjekt

Lederavlønning i unoterte selskaper

prosjektleder

John Christian Langli
ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2011 Slutt: 20. oktober 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lederavlønning i unoterte selskaper

Vitenskapelig sammendrag

Hvordan lederlønninger fastsettes i børsnoterte foretak har vært fokus for forskere i lang tid, og mye er kjent om hvordan lederlønningene fastsettes. Mye mindre er kjent om hvordan unoterte selskaper fastsetter lederlønninger.

I dette prosjektet vil vi analysere hvordan lederlønninger blir fastsatt i unoterte selskaper, og vi vil særlig fokusere på forskjellen mellom ikke-familie og familie selskaper med og uten familiemedlemmer som daglige ledere. Det er grunn til å tro at lederlønninger kan variere mellom familie og ikke-familie selskaper siden det vanligvis er færre agentkonflikter i familieselskaper, særlig hvis daglig leder kommer fra den dominerende eierfamilien.

Tittel

CEO compensation in private firms

prosjektdeltakere

prosjektleder

John Christian Langli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI

Erlend Kvaal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi ved Handelshøyskolen BI
1 - 2 av 2