Cristin-prosjekt-ID: 488321
Opprettet av: Bård Ketil Engen, HIOA
Sist endret: 16. november 2017 07:31 Sist endret av: Bård Ketil Engen, HIOA
Cristin-prosjekt-ID: 488321
Opprettet av: Bård Ketil Engen, HIOA
Sist endret: 16. november 2017 07:31 Sist endret av: Bård Ketil Engen, HIOA
Prosjekt

WYOD - Wear your Own Data

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Klassifisering

Kategorier

Tidsramme

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bård Ketil Engen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Tonje Hilde Giæver

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Ole Christian Smørdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Louise Mifsud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Beskrivelse

 • Norsk, bokmål

Tittel

WYOD - Wear your Own Data

Vitenskapelig sammendrag

'WYOD' (Wear Your Own Data) er et forprosjekt om bruk av wearables i undervisning og læring. 

I Horizon-rapporten (Horizon Report > 2014 K-12 Edition) er wearable computers listet som en teknologi som vil bli tatt i bruk i skolen innen fire til fem år. Wearables kan kort beskrives som datamaskiner eller digitale enheter som festes på kroppen samtidig som de er tilgjengelige hele tiden. Eksempler på slike teknologier er armbånd, smarte klokker, klær, m.m. Selv om det pr. dags dato er en rekke slike teknologier tilgjengelig for forbrukermarkedet, er det få studier som har sett på hvilken mulighet de gir, knyttet til undervisning og læring. 

Innen høyere utdanning har det vært noen studier som har undersøkt potensialet for læring. F.eks. innen sykepleie (Skiba 1014) og journalistutdanning (Ware 2014). Så langt vi vet, er det gjort få studier, om noen, på lavere nivåer i utdanningssektoren. 

Problemstillinger som vil bli belyst i prosjektet er:

 • Kan wearables støtte læring i og utenfor klasserommet?

 • I hvilke fag, emner og metoder kan slike teknologier gi økt læring?

 • Hvilke etiske utfordringer skaper slike teknologier når de brukes i læringssammenheng?

Metode

Kvalitative intervjuer. Observasjoner. Designeksperimenter

Tilknyttede resultater

Teaching and Learning with Wearable Technologies.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde. 2017, E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. HIOAVitenskapelig foredrag

Teaching and Learning with Wearable Technologies.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise. 2017, Association for the Advancement of Computing in Education. HIOAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Wearable Computers: What’s in it for Schools? Opportunities and Risks.

Engen, Bård Ketil. 2016, ICERI2016. HIOAVitenskapelig foredrag

WEARABLE COMPUTERS: WHAT’S IN IT FOR SCHOOLS? OPPORTUNITIES AND RISKS.

Engen, Bård Ketil. 2016, Associated University Presses. HIOAVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel