Cristin-prosjekt-ID: 488321
Sist endret: 2. oktober 2019, 08:21

Cristin-prosjekt-ID: 488321
Sist endret: 2. oktober 2019, 08:21
Prosjekt

WYOD - Wear your Own Data

prosjektleder

Bård Ketil Engen
ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. oktober 2015 Slutt: 1. oktober 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

WYOD - Wear your Own Data

Vitenskapelig sammendrag

'WYOD' (Wear Your Own Data) er et forprosjekt om bruk av wearables i undervisning og læring. 

I Horizon-rapporten (Horizon Report > 2014 K-12 Edition) er wearable computers listet som en teknologi som vil bli tatt i bruk i skolen innen fire til fem år. Wearables kan kort beskrives som datamaskiner eller digitale enheter som festes på kroppen samtidig som de er tilgjengelige hele tiden. Eksempler på slike teknologier er armbånd, smarte klokker, klær, m.m. Selv om det pr. dags dato er en rekke slike teknologier tilgjengelig for forbrukermarkedet, er det få studier som har sett på hvilken mulighet de gir, knyttet til undervisning og læring. 

Innen høyere utdanning har det vært noen studier som har undersøkt potensialet for læring. F.eks. innen sykepleie (Skiba 1014) og journalistutdanning (Ware 2014). Så langt vi vet, er det gjort få studier, om noen, på lavere nivåer i utdanningssektoren. 

Problemstillinger som vil bli belyst i prosjektet er:

 • Kan wearables støtte læring i og utenfor klasserommet?

 • I hvilke fag, emner og metoder kan slike teknologier gi økt læring?

 • Hvilke etiske utfordringer skaper slike teknologier når de brukes i læringssammenheng?

Metode

Kvalitative intervjuer. Observasjoner. Designeksperimenter

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bård Ketil Engen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tonje Hilde Giæver

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ole Smørdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Louise Mifsud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Wearable Technologies in the K-12 Classroom — Cross-disciplinary Possibilities and Privacy Pitfalls.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise. 2018, The Journal of Interactive Learning Research. OSLOMETVitenskapelig artikkel

Teaching and Learning with Wearable Technologies.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise. 2017, Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Teaching and Learning with Wearable Technologies.

Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise. 2017, E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. OSLOMETVitenskapelig foredrag

WEARABLE COMPUTERS: WHAT’S IN IT FOR SCHOOLS? OPPORTUNITIES AND RISKS.

Engen, Bård Ketil. 2016, Associated University Presses. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Wearable Computers: What’s in it for Schools? Opportunities and Risks.

Engen, Bård Ketil. 2016, ICERI2016. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5