Cristin-prosjekt-ID: 489982
Sist endret: 27. oktober 2015, 07:41

Cristin-prosjekt-ID: 489982
Sist endret: 27. oktober 2015, 07:41
Prosjekt

Breast cancer stromal elastosis is associated with mammography screening detection, low Ki67expression and favourable prognosis in a population-based study

prosjektleder

Tor Audun Klingen
ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 15. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Breast cancer stromal elastosis is associated with mammography screening detection, low Ki67expression and favourable prognosis in a population-based study

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tor Audun Klingen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Lars Andreas Akslen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for patologi ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen

Jon Lømo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus HF

Jan Mæhlen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus HF

Øystein Garred

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Breast cancer stromal elastosis is associated with mammography screening detection, low Ki67 expression and favourable prognosis in a population-based study.

Chen, Ying; Klingen, Tor Audun; Wik, Elisabeth; Aas, Hans; Vigeland, Einar; Liestøl, Knut; Garred, Øystein; Mæhlen, Jan; Akslen, Lars A.; Lømo, Jon. 2014, Diagnostic Pathology. VESTFOLD, HAUKELAND, UIO, AHUS, OUS, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1