Cristin-prosjekt-ID: 490798
Sist endret: 5. februar 2016 07:46

Cristin-prosjekt-ID: 490798
Sist endret: 5. februar 2016 07:46
Prosjekt

Raskere tilbake ved lettere psykiske- og sammensatte lidelser; en randomiserte kontrollert studie

prosjektleder

Aage Indahl
ved Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2013 Slutt: 31. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Raskere tilbake ved lettere psykiske- og sammensatte lidelser; en randomiserte kontrollert studie

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å vurdere effekten av et kort mestringsfokusert tilbud ved lettere psykiske plager, med hensyn til arbeidsførhet og symptomlette. Prosjektet ”Raskere tilbake ved lettere psykiske lidelser” i
Vestfold har siden 2009 vært et samarbeid mellom Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og Klinikk for psykiatri og rus ved Sykehuset i Vestfold. Studien er en randomisert kontrollert studie. Det er planlagt tre behandlings alternativer med økende intensitet, behandling A, B og C. For å forhindre at deltakere
med lettere plager ’overbehandles’ og de med mer tyngre plager ’underbehandles’, er det valgt et design hvor deltakere med lettere plager randomiseres til behandling A eller B og deltakere med moderate plager
til B eller C. Deltakere rekrutteres blant alle pasienter som henvises til poliklinikken ved Raskere Tilbake ved Sykehuset i Vestfold. I alt 200 personer rekrutteres. I tillegg til data knyttet til subjektive helseplager og psykiske plager skal det innhentes trygdedata fra NAV.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aage Indahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk Fys Med og Rehab - felles ved Sykehuset i Vestfold HF

Eivind Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Torill Helene Tveito

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3