Cristin-prosjekt-ID: 490955
Sist endret: 3. november 2015, 10:57

Cristin-prosjekt-ID: 490955
Sist endret: 3. november 2015, 10:57
Prosjekt

Feeling Word Checklist – In Teenagers (feel-it)

prosjektleder

Randi Ulberg
ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2011 Slutt: 12. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Feeling Word Checklist – In Teenagers (feel-it)

Vitenskapelig sammendrag

Intensjonen med Feeling Word Checklist – In Teenagers (FEEL-IT)  er å gjennomføre et praksisnært prosjekt for å opprettholde og videreutvikle innholdet og kvaliteten i utredning og behandling. Studien er en del av opplæring av behandlere  ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Psykiatrien i Vestfold når det gjelder hvor viktig den enkelte behandler er i kontakt med pasienten. Studien er en del av forskeropplæringen for leger i spesialisering.

Problemstillinger/Hypoteser:
Med bakgrunn i tidligere forskning, ønskes det å studere om enkelte valgte terapeutvariabler har sammenheng med de følelser som vekkes i behandler i møte med pasienter. Det antas at behandlers kjønn, lengde på erfaring fra fagfeltet og lengde på klinisk utdanning påvirker motoverføringsreaksjonene. I FEEL-IT ønsker en å undersøke om de valgte terapeutvariabler påvirker motoverføringsreaksjonene og terapeutens opplevde og vurdering av allianse med pasienten.

De terapeutvariabler som planlegges undersøkt er:
1.Alder
2.Kjønn
3.Antall år høyere utdanning etter videregående skole
4.Hvorvidt behandler har klinisk videreutdanning
5.Hvor mange timer/år klinisk veiledning behandler har fått
6.Hvor lenge behandler har jobbet innen psykisk helsevern for barn og unge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi Ulberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Ingrid Holen Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Hanne-Sofie Johnsen Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Anette Aardal Falkenberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Janne Elisabeth Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Følelser i møte med ungdommer.

ULBERG, RANDI; Buran, Taran Nærdal; Eide, Trine Klokseth; Hersoug, Anne Grete; Johannessen, Heidi; Klavenes, Kari Hasaas; Olsen, Ingrid Holen; Olsen, Janne Elisabeth; Falkenberg, Anette Aardal; Dahl, Hanne Sofie. 2014, Mellanrummet: Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi. VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel

Countertransference feelings when treating teenagers. A psychometric evaluation of the Feeling Word Checklist-24.

ULBERG, RANDI; Falkenberg, Anette Aardal; Nærdal, Taran Buran; Johannessen, Heidi; Olsen, Janne Elisabeth; Klokseth Eide, Trine; Hersoug, Anne Grete; Dahl, Hanne Sofie. 2013, American Journal of Psychotherapy. VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2