Cristin-prosjekt-ID: 491683
Sist endret: 22. desember 2016 12:24
Cristin-prosjekt-ID: 491683
Sist endret: 22. desember 2016 12:24
Prosjekt

Yngre med demens og deres familier(YOUNG-DEM): kvalitativ del

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Klassifisering

Kategorier

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

Yngre med demens og deres familier(YOUNG-DEM): kvalitativ del

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Demens påvirker kognitive ferdigheter progressivt, og påvirker hele familien. En liten gruppe på anslagsvis 3 000 personer utvikler demens før de fyller 65 år (YOD). Tjenestene til denne gruppen må skreddersys.

Mål: Å få kunnskaper om YOD og deres familie, for å utvikle tjenester.

Metoder: Kvalitative metoder benyttes i disse fire studiene med intervjuer. Hukommelsesklinikker, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og kommuner er samarbeidspartnere. Deltagerne rekrutteres av helsepersonell fra disse samarbeidspartene og medlemmer av Demensforbundet.

Studie I: Longitudinalt design benyttes. Åtte til 12 med YOD inkluderes.

Studie II: Retroperspektiv og properspektiv design benyttes. Åtte til 25 ektefeller/samboere til YOD inkluderes.

Studie III: Longitudinelt design benyttes. Åtte til 25 voksne barn inkluderes.

Studie IV: Retrospektive og prospektive design benyttes, og 15 til 25 pårørende inkluderes.

prosjektdeltakere

Resultater

Young onset frontotemporal dementia - the difficult diagnosis and the stressful life for the whole family.

Johannessen, Aud. 2016, Symposie abstract til IPA konferansen. VESTFOLDVitenskapelig foredrag

Coping efforts and resilience among adult children who grew up with a parent with young-onset dementia: A qualitative follow-up study.

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Thorsen, Kirsten. 2016, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. VESTFOLD, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Experiences and needs for assistance among spouses of people with young-onset frontotemporal dementia: A qualitative study.

Johannessen, Aud. 2016, International Psychogeriatric Assosisation. VESTFOLDVitenskapelig foredrag

Family Carers of People with Young-Onset Dementia: Their Experiences with the Supporter Service.

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Thorsen, Kirsten. 2016, Geriatrics. VESTFOLD, OSLOMETVitenskapelig artikkel

Adult children of parents with young-onset dementia narrate the experiences of their youth through metaphors.

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Thorsen, Kirsten. 2015, Journal of Multidisciplinary Healthcare. VESTFOLD, OSLOMETVitenskapelig artikkel