Cristin-prosjekt-ID: 491683
Sist endret: 22. desember 2016, 12:24

Cristin-prosjekt-ID: 491683
Sist endret: 22. desember 2016, 12:24
Prosjekt

Yngre med demens og deres familier(YOUNG-DEM): kvalitativ del

prosjektleder

Aud Johannessen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 229002

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Helsetjenester • Familier • Demensomsorg

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2013 Slutt: 1. februar 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Yngre med demens og deres familier(YOUNG-DEM): kvalitativ del

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Demens påvirker kognitive ferdigheter progressivt, og påvirker hele familien. En liten gruppe på anslagsvis 3 000 personer utvikler demens før de fyller 65 år (YOD). Tjenestene til denne gruppen må skreddersys.

Mål: Å få kunnskaper om YOD og deres familie, for å utvikle tjenester.

Metoder: Kvalitative metoder benyttes i disse fire studiene med intervjuer. Hukommelsesklinikker, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og kommuner er samarbeidspartnere. Deltagerne rekrutteres av helsepersonell fra disse samarbeidspartene og medlemmer av Demensforbundet.

Studie I: Longitudinalt design benyttes. Åtte til 12 med YOD inkluderes.

Studie II: Retroperspektiv og properspektiv design benyttes. Åtte til 25 ektefeller/samboere til YOD inkluderes.

Studie III: Longitudinelt design benyttes. Åtte til 25 voksne barn inkluderes.

Studie IV: Retrospektive og prospektive design benyttes, og 15 til 25 pårørende inkluderes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aud Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Lara H. Thomasgaard Hvidsten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Hege Kersten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykisk helsevern og rusbehandling – klinikk ved Sykehuset Telemark HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Per Kristian Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avd Alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Div Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Family Carers of People with Young-Onset Dementia: Their Experiences with the Supporter Service.

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Thorsen, Kirsten. 2016, Geriatrics (Basel). OSLOMET, VESTFOLDVitenskapelig artikkel

Young onset frontotemporal dementia - the difficult diagnosis and the stressful life for the whole family.

Johannessen, Aud. 2016, Symposie abstract til IPA konferansen. VESTFOLDVitenskapelig foredrag

Experiences and needs for assistance among spouses of people with young-onset frontotemporal dementia: A qualitative study.

Johannessen, Aud. 2016, International Psychogeriatric Assosisation. VESTFOLDVitenskapelig foredrag

Coping efforts and resilience among adult children who grew up with a parent with young-onset dementia: A qualitative follow-up study.

Johannessen, Aud; Engedal, Knut; Thorsen, Kirsten. 2016, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. OSLOMET, VESTFOLDVitenskapelig artikkel

«En sentrifuge i hue» Bruk av metaforer i oppvekstfortellinger fra voksne barn av yngre personer med demens.

Thorsen, Kirsten; Engedal, Knut; Johannessen, Aud. 2015, Tidsskriftet aldring og helse. VESTFOLD, OSLOMET, UIOFagartikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »