Cristin-prosjekt-ID: 492611
Sist endret: 23. november 2015 11:57
Cristin-prosjekt-ID: 492611
Sist endret: 23. november 2015 11:57
Prosjekt

Recovery ved langvarige psykiske lidelser

prosjektleder

Kristin Berre Ørjasæter
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kontaktinformasjon

Telefon
735 90220
Sted
NTNU ved Veileder Marit Solbjør

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Recovery ved langvarige psykiske lidelser

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Berre Ørjasæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
Aktiv cristin-person

Ottar Bjerkeset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for psykisk helse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Ottar Ness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marit Solbjør

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Trøndelag Forskning og Utvikling
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 4 av 4