Cristin-prosjekt-ID: 493011
Sist endret: 23. november 2015 10:25
Cristin-prosjekt-ID: 493011
Sist endret: 23. november 2015 10:25
Prosjekt

Dagtilbud for personer med demes som bor hjemme

prosjektleder

Gunn Eva Solum Myren
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Nord universitet

Kontaktinformasjon

Sted
Gunn Eva Solum Myren

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 1. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dagtilbud for personer med demes som bor hjemme

Vitenskapelig sammendrag

Det er pr i dag lite erfaringsbasert kunnskap om bistandsbehovet for personer med demens som bor hjemme. I dette PhD prosjektet settes fokuset på dagtilbud for personer med demens som bor hjemme, og fire kvalitative studier vil belyse fra ulike perspektiv hvilken betydning dette har for både personen med demens og deres pårørende. Henskten er å undersøke og beskrive dagtilbuds organisering og dagtilbuds betydning for pårørende og personer med demens.

Avhandlingen består av fire delstudier med følgende spesifikke mål:

  1. Å undersøke hverdagen til pårørende til personer med demens som mottar tjenesten dag tilbud.

  2. Å belyse hva det innebærer å være pårørende til en person med demens som bor hjemme, og som mottar dagtilbud.

  3. Å undersøke hvilken betydning stedet har i forhold til identitet og ivaretakelse av (og forhandlinger om) selvet for personer med demens.

  4. Å undersøke hvilken betydning stedet har sett i forhold til subjektdannelse av personer med demens og ansatte i dagtilbud ut fra et sosiologisk styringsperspektiv (Governmentality / Foucault).

Prosjektet har benyttet kvalitative metoder som intervju og observasjon (feltstudier).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn Eva Solum Myren

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
1 - 1 av 1