Cristin-prosjekt-ID: 493625
Sist endret: 27. november 2015, 09:22

Cristin-prosjekt-ID: 493625
Sist endret: 27. november 2015, 09:22
Prosjekt

Green Urban Spaces - the role of the cemetery in multicultural and inter-religious urban contexts

prosjektleder

Grete Swensen
ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for kulturminneforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Green Urban Spaces - the role of the cemetery in multicultural and inter-religious urban contexts

prosjektdeltakere

prosjektleder

Grete Swensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for kulturarv og samfunn ved Norsk institutt for kulturminneforskning

Arne Jan Brendalsmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for Digital dokumentasjon, kulturminner og landskap ved Norsk institutt for kulturminneforskning
1 - 2 av 2