Cristin-prosjekt-ID: 494096
Sist endret: 1. desember 2015, 14:08

Cristin-prosjekt-ID: 494096
Sist endret: 1. desember 2015, 14:08
Prosjekt

MicroRNA and tooth development.

prosjektleder

Harald Osmundsen
ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bioinformatikk • Medisinsk molekylærbiologi

Emneord

Genekspresjon

HRCS-forskningsaktivitet

 • 6.2 Celle- og genterapi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2012 Slutt: 1. desember 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MicroRNA and tooth development.

Vitenskapelig sammendrag

Investigation of functions of members of the miR199-214 cluster during development of the murine 1st. molar toothgerm.

Metode

Micro-injections of miRNAs or miRNA-antagonists.

Effects on gene expression (mRNAs and miRNAs) studies using microarrays, in-situ hybridisation and immunohistochemistry.

Porject also entail cooperation  with Dr. Xianbin Yang, AM Biotechnologies, TX, USA.

Utstyr

Equipment required for  the required techniques are available, and  project participants have apprciable prior experience with these techniques.

Tittel

MikroRNA og tannutvikling

Vitenskapelig sammendrag

Mikroinjeksjon av miRNA eller miRNA antagonister.

Undersøkelse av funksjoner for medlemmer av miR199-214 klusteret under uviklingen av det første molare tannannlegg hos mus.

Samarbeid også med dr. Xianbin Yang, AM Biotechnologies, TX. , USA.

Metode

Bestemmelse av genexpresjon (mRNA, miRNA) ved bruk av mikromatriser, in situ hybridisering og qRT-PCR. Immunohistokjemiske undersøkelser blir også anvendt.

Utstyr

Nødvendig utstyr er tilgjengelig. Prosjektdeltakere har betydelig erfaring med relevant utstyr og teknikker.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Harald Osmundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo

Natalie Sharim Skalleberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Maria Landin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3