Cristin-prosjekt-ID: 494773
Sist endret: 6. desember 2015 12:30
Cristin-prosjekt-ID: 494773
Sist endret: 6. desember 2015 12:30
Prosjekt

Undervisning som veiledning.Hvordan kan vi vitalisere betydningen av deltagelse i utdanning som sosial praksis?

prosjektleder

Marit Honerød Hoveid
ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Læreres og veilederes praktiske yrkeskunnskap • Pedagogikk og veiledning • Kollegaveiledning • Danning • Anerkjennelse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utvilklingsarbeid
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Telefon
73591945
Sted
Marit Honerød Hoveid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undervisning som veiledning.Hvordan kan vi vitalisere betydningen av deltagelse i utdanning som sosial praksis?

Vitenskapelig sammendrag

Denne antologien består av bidrag som på ulike måter tematiserer den overordnede problemstillingen: Hvordan kan vi vitalisere betydningen av begrepet deltagelse i utdanning som sosial praksis? Tanken er at denne boken skal tematisere ulike sider ved pedagogisk praksis i grunnopplæringen og lærerutdanningen, dette vil danne et utgangspunkt for problematisering og teoretisk drøfting. Vi er oppmerksomme på at det pedagogiske feltet i dag strømmer over av empirisk forskning som er ment å skulle bidra til å få mere eller bedre kunnskap om hva som virker i undervisnings- og læreprosesser. Vårt anliggende er noe annerledes. Vi er fem fagpedagoger og en norsk lektor som alle har lang fartstid innenfor lærerutdanningene og fra videregående skole. Vi har jobbet mye med og drøftet undervisning og hva vi vil med den undervisningen vi gjennomfører. Det vi ønsker å gjøre i denne boken er å hente eksempler fra denne praksisen for å undersøke og drøfte en side ved utdanningen som vi mener er avgjørende, deltagelse

Tittel

Undervisning som veiledning. Hvordan kan vi vitalisere betydningen av deltagelse i undervisning som sosial praksis.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marit Honerød Hoveid

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Halvor Hoveid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Paul Robert Sundar

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Magli Sofie Økland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Øyvin Danielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haram kommune
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »