Cristin-prosjekt-ID: 495012
Sist endret: 8. desember 2015, 17:28

Cristin-prosjekt-ID: 495012
Sist endret: 8. desember 2015, 17:28
Prosjekt

Nye digitale dokumentarpraksiser: en studie av NRK P3 Dokumentar

prosjektleder

Ana Luisa Sanchez Laws
ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling for kulturfag ved Høgskulen i Volda

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Emneord

Dokumentarfilm • Webdokumentar

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
46817149
Sted
Ana Laws

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. desember 2015 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nye digitale dokumentarpraksiser: en studie av NRK P3 Dokumentar

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet "Nye digitale dokumentarpraksiser: en casestudie av NRK P3 Dokumentar" har som mål å kartlegge produksjonspraksisene og konseptuelle begrep som er i bruk til webdokumentar produksjon i Norge i institusjonelle sammenhenger. Vi tar som utgangspunkt den pågående utvidelsen av NRK P3 Dokumentar (P3 Dok), som innebærer sammenslåing av flere dokumentarproduksjon avdelinger i NRK under den "P3 Dok" paraplyen.

Vår prosjekt har som mål å utvide forståelsen av de praktiske utfordringer og konseptuelle muligheter i tverrfaglig produksjon av dokumentar i Norge. Prosjektet er knyttet til et tilbud i webdokumentar produksjon ved Høgskolen i Volda. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ana Luisa Sanchez Laws

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda
Aktiv cristin-person

Ivar John Erdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda

Kjetil Vaage Øie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda
1 - 3 av 3