Cristin-prosjekt-ID: 495142
Sist endret: 17. desember 2015, 10:05

Cristin-prosjekt-ID: 495142
Sist endret: 17. desember 2015, 10:05
Prosjekt

Flerkulturell danning i samfunnsfagsundervisninger

prosjektleder

Mari Kristine Jore
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Pedagogiske fag

Emneord

Det flerkulturelle samfunn • Samfunnsfagsdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55 58 56 81
Sted
Mari Kristine Jore

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. august 2015 Slutt: 5. august 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flerkulturell danning i samfunnsfagsundervisninger

Populærvitenskapelig sammendrag

Mål: I prosjektet undersøker jeg hva slags flerkulturell forståelse som skapes i samfunnsfagsundervinsninger i ungdomsskolen og hvordan dette kan ses som vilkår for elevers identitetsdannelse.

Om prosjektet: Det norske samfunnet preges av et stadig større etnisk mangfold, noe som aktualiserer betydningen av til kulturell tilhørighet og etnisitet i unges identitetsarbeid. Det å skape rammer for å forstå og håndtere forskjeller i et stadig mer komplekst og multikulturelt samfunn er viktig for å bygge elevers flerkulturelle forståelse. Her kan skoleverket, spesielt samfunnsfagene, spille en viktig rolle. I prosjektet beskrives og analyseres fortellinger om etnisitet, majoritets- og minoritetskultur, slik de fremstår og håndteres blant elever og lærere samfunnsfagsundervisninger ved to ungdomsskoler i Bergen. Studien undersøker elevenes opplevelser av etniske og kulturell bakgrunn som eksempelvis inkluderende, eksotifiserende eller marginaliserende. I studien benyttes et narrativt teoretiskrammeverk.

Prosjektet er knyttet opp mot Forskningsgruppen for studier at etnisk mangfold i barnehage, skole og samfunn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mari Kristine Jore

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1