Cristin-prosjekt-ID: 495423
Sist endret: 2. februar 2016 09:13

Cristin-prosjekt-ID: 495423
Sist endret: 2. februar 2016 09:13
Prosjekt

Klær til dans - en interdisiplinær undersøkelse, del 2.

prosjektleder

Christina Lindgren
ved Aalto-yliopisto / Aalto-universitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. august 2015 Slutt: 15. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Klær til dans - en interdisiplinær undersøkelse, del 2.

Vitenskapelig sammendrag

Interdisiplinær undersøkelse i form av et laboratorium.

Deltakelse studenter på masternivå i koreografi (6), dans (4), kostyme (5) og scenografi (3). I 
tillegg skal det inviteres 3-4 koreografi- og 3-4 kostymestudenter fra internasjonale fagmiljø.

Anne Grete Eriksen, Signe Vasshus og Christina Lindgren holdt workshopen Clothes for dance under 
Prague Quadrennial 2015. Denne todagers/ tjue timers workshop var et ekstrakt av workshopen holdt 
et år tidligere på Kunsthøgskolen i Oslo. Workshopdeltakerne representerer et genuint internasjonalt 
interessefelleskap for det smale feltet Klær til dans og vil inviteres til deltakelse høsten 2016. 
Øvrige rekrutteres gjennom fagretningenes internasjonale nettverk.

Målet med å åpne opp workshopen er å tilby dette eksklusive kurset til studenter og profesjonelle som 
er genuint interessert. Målet er at Kunsthøgskolen skal få ekspertise i internasjonal sammenheng på 
dette smale felt innen kostyme og innen koreografi.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Christina Lindgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Aalto-yliopisto / Aalto-universitetet

Sofia Pantouvaki

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aalto-yliopisto / Aalto-universitetet
Aktiv cristin-person

Anne Grete Eriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Dans ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Clothes, Body, Motion.

Lindgren, Christina; Eriksen, Anne Grete; Vasshus, Signe. 2015, Clothes, Body, Motion. KHIOAnnen presentasjon
1 - 1 av 1