Cristin-prosjekt-ID: 495425
Sist endret: 8. februar 2017 12:31

Cristin-prosjekt-ID: 495425
Sist endret: 8. februar 2017 12:31
Prosjekt

En mulighetsstudie - Kunstnerisk utviklingsarbeid i bokform

prosjektleder

Martin Egge Lundell
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2015 Slutt: 15. september 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En mulighetsstudie - Kunstnerisk utviklingsarbeid i bokform

Vitenskapelig sammendrag

"En mulighetsstudie - Kunstnerisk utviklingsarbeid i bokform" er et prosjekt med involverte fra avdeling Design og avdeling Kunst og Håndverk, samt eksterne bidragsytere. Prosjektet vil innebefatte undervisning og resultatene vil presenteres for fagfeller og for en bredere offentlighet.
Prosjektets utgangspunkt er en kommende publikasjon som skal presentere dokumentasjon og refleksjonsmaterialet samlet under stipendiatprosjektet til Merete Røstad. Prosjektet ønsker å undersøke tilblivelsen av denne publikasjonen, parallelt med at den blir til. Det kunstneriske prosjektet har ikke etterlatt seg noen fysisk manifestasjon og publikasjonen blir derfor en viktig del av verket. Dette gjør, etter vår mening, prosjektet godt egnet som utgangspunkt.

Innfallsvinkelen er inspirert av mangelen på forskning rundt prosessene og valgene som blir gjort i utformingen av kunstnerisk utviklingsarbeid i bokform. Valg av publikasjonsform skjer gjerne som en nødvendighet i slutten av et prosjekt hvor bokformgiveren og kunstnerens aktive rolle gjerne blir nedprioritert. Prosjektet vil derfor utfordre sjangeren i format og form gjennom refleksjon under prosessen. Vi ønsker å invitere en observatør til å dokumentere og reflektere over våre samtaler, som "flue på veggen", og gjennom dette kunne få en dypere forståelse om prosessene bak bokens tilblivelse. Vi tror resultatet vil kunne åpne for diskusjon om dokumentasjon og publisering av kunsterisk forskning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Martin Egge Lundell

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Merete Røstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2