Cristin-prosjekt-ID: 496440
Sist endret: 19. desember 2015, 14:01

Cristin-prosjekt-ID: 496440
Sist endret: 19. desember 2015, 14:01
Prosjekt

Virtual Prototyping of Maritime Systems and Operations

prosjektleder

Trond Andreas Vikan Johnsen
ved SINTEF Ocean

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • SINTEF Ocean

Finansiering

  • TotalbudsjettNOK 12.000.000
  • Norges forskningsråd
    Prosjektkode: 225322

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2013 Slutt: 1. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Virtual Prototyping of Maritime Systems and Operations

Populærvitenskapelig sammendrag

Ideen bak ViProMa prosjeket er å introdusere simuleringsbaserte arbeidsprosesser i maritim industri; utvikle kunnskap, metoder og programvare som vil gjøre det mulig å optimere ytelsen av handelsskip, offshore skip og integrerte operasjoner - i stedet for å optimere ytelsen til del-systemer hver for seg. Hovedmålsetningen med prosjektet er å utvikle et åpent, standardisert rammeverk for system-simulering og virtuell prototyping, som skal være en ny plattform for produktutvikling, trening og samhandling i den maritime industri.

 

 

 

Status per utgangen av mai 2015:

 

 

 

WP1 - Virtuell prototyping rammeverk

 

Kravspesifikasjonen for rammeverket ble ferdigstilt i juli 2014. Rundt samme tid ble postdoktoren på dette temaet ansatt.Siden da har fokuset vært på programmering av en første versjon av rammeverk-prototypen. Denne er nå klar til testing i WP3.

 

 

 

WP2 - Domene modellering

 

Denne arbeidspakken ble satt i gang i mai 2014. Det ble arrangert et større arbeidsmøte i september 2014 hos MARINTEK, og modelleringsaktiviteten går nå for fullt. Phd kandidaten på dette temaet begynte i august 2014. Det er nå utviklet et sett med generiske domenemodeller som skal testes opp i mot rammeverket fra WP1.

 

 

 

WP3 - Demonstrator

 

Denne aktiviteten er igangsatt ila siste periode, gjennom møter med industripartnerne hvor demonstrator-caser har blitt definert.

Vitenskapelig sammendrag

The scope of the ViProMa project is to introduce simulation-based work processes in the maritime industry; develop knowledge, methodology and software that will enable optimization of overall system performance of merchant ships, advanced offshore vessels and integrated operations - rather than optimizing performance of individual components.

 

The primary project objective is to develop an open, standardized framework and architecture for system simulation and virtual prototyping, which will be a new pla tform for product development, training and cooperation in the maritime industry.

 

Secondary objectives include (1) Technology investigation and knowledge transfer from other related industries such as automotive and aviation; (2) Develop a common framewo rk, system model and interface standards; (3) Develop generic models for all key structures, parts and equipment of ships and offshore vessels; (4) Propose standardized performance measures, operational profiles and operational scenarios for design benchm arks within the Virtual Prototyping Framework; and (5) Develop industry demonstrator.

 

The results from the ViProMa project - including future IPN and commercial follow-up projects, development of commercial software, etc. - will generate new collaborati on arenas and allow for more efficient work processes. This will eventually accelerate innovation, reduce costs and time to market.

 

The output of the project is 1 PhD, 1 post.docs and at least 10 MSc candidates. The project will be carried out in close c ollaboration with the Norwegian maritime industry.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Andreas Vikan Johnsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved SINTEF Ocean
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Decision support for maritime fleet size and mix.

Johnsen, Trond Andreas Vikan. 2014, VeRoLog2014. OCEANVitenskapelig foredrag

OR applications in the maritime industry.

Johnsen, Trond Andreas Vikan. 2014, IFORS 2014. OCEANVitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2