Cristin-prosjekt-ID: 497618
Sist endret: 21. november 2018 15:35
Cristin-prosjekt-ID: 497618
Sist endret: 21. november 2018 15:35
Prosjekt

The Assisted Living project: Responsible innovations for dignified lives at home for persons with mild cognitive impairment or dementia

prosjektleder

Reidun Norvoll
ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Finansiering

 • Norges forskningsråd

  • Prosjektkode: 247620

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

The Assisted Living project: Responsible innovations for dignified lives at home for persons with mild cognitive impairment or dementia

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Reidun Norvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Ellen-Marie Forsberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet - storbyuniversitetet

Torhild Holthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Flavia Dias Casagrande

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Dagfinn Nåden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Dialogue cafés with older adults: A method for user participatory collaboration in technology development.

Holthe, Torhild; Johannessen, Adele Flakke; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun; Forsberg, Ellen-Marie; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag; Lund, Anne. 2018, The 24th Nordic Congress of Gerontology. OSLOMET, UIO, NFRVitenskapelig foredrag

Usability and acceptability of technology for community-dwelling older adults with mild cognitive impairment and dementia: A systematic literature review.

Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Hoel, Kari Anne; Lund, Anne. 2018, Clinical Interventions in Aging. OSLOMETVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Dialogkafé som metode for brukermedvirkning i forskning. Assisted Living prosjektet. .

Holthe, Torhild; Johannessen, Adele Flakke. 2017, Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning. OSLOMETFaglig foredrag

User participation in Assisted Living.

Flakke- Johannessen, Adele; Lovett, Hilde; Casagrande, Flavia; Forsberg, Ellen-Marie; Halvorsrud, Liv; Holthe, Torhild; Karterud, Dag; Lund, Anne; Norvoll, Reidun; Thorstensen, Erik mfl.. 2017, European Technology Assessment Conference. OSLOMET, NTNU, UIOPoster

Hvordan engasjere personer med mild kognitiv svikt i teknologiinnovasjon?

Flakke- Johannessen, Adele; Thorstensen, Erik. 2017, Teknologi i helse og omsorg. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 22 | Neste | Siste »