Cristin-prosjekt-ID: 498337
Sist endret: 5. januar 2016 09:45

Cristin-prosjekt-ID: 498337
Sist endret: 5. januar 2016 09:45
Prosjekt

Fra brukertesting til reell medvirkning? Et bidrag til å utvikle brukerperspektivet i forskning og utdanning på universell utforming

prosjektleder

Inger Marie Lid
ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 2. mai 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fra brukertesting til reell medvirkning? Et bidrag til å utvikle brukerperspektivet i forskning og utdanning på universell utforming

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Inger Marie Lid

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Phuoc Tan Le

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges Handikapforbund
Aktiv cristin-person

Ulf Rydningen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3