Cristin-prosjekt-ID: 499460
Sist endret: 14. januar 2016 09:22

Cristin-prosjekt-ID: 499460
Sist endret: 14. januar 2016 09:22
Prosjekt

Demensteamets oppgaver

prosjektleder

Mona Michelet
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Demensteamets oppgaver

Populærvitenskapelig sammendrag

Som et resultat av demensplan 2015 har det blitt etablert demensteam i ca tre fjerdedeler av de norske kommunene.  Disse teamene bistår fastlegene i å utrede personer med mistanke om demens og følger opp disse personene og deres pårørende videre i sykdomsforløpet.  Det er ønskelig å se nærmere på demensteamenes oppgaver og ressursbruken knyttet til denne modellen for demensomsorg.
Målsetting:
Målsettingen er å få en detaljert oversikt over hvilke oppgaver demensteamene har, hvilke roller de fyller i kommunene og hvilke ressurser som brukes på de ulike oppgavene fra utredning til oppfølging gjennom hele demenssykdommen.

Metode

Et spørreskjema har blitt sendt til alle de norske demensteamene, hvor oppgaver og tidsbruk skal registreres.  I tillegg har det blitt samlet inn pasientinformasjon om de 3 siste pasientene som er utredet av hvert demensteam.

Videre har vi gjort avtaler med 33 demensteam for å få utfyllende informasjon om oppgaver og tidsbruk.  Vi har også, gjennom disse demensteamene, samlet inn data fra standard demensutredning samt data om helse, livskvalitet og helseøkonomi for totalt 229 pasienter, ved baseline og etter 18-24 måneder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Mona Michelet

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Per Kristian Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Thea Bredholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Linda Gjøra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Assessment and follow-up by dementia teams - the Norwegian Dementia plan 2015. A survey among 190 teams/ coordinators.

Michelet, Mona. 2015, 25th Alzheimer Europe Conference - Dementia: putting strategies and research into practice. VESTFOLDVitenskapelig foredrag

Demensteam - godt i gang, fortsatt i utvikling.

Michelet, Mona. 2015, VESTFOLDRapport

Demensteamets oppgaver og ressursbehov - DemiNor.

Michelet, Mona; Bergh, Sverre. 2014, Tidsskriftet aldring og helse. VESTFOLDPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3