Cristin-prosjekt-ID: 499621
Sist endret: 9. februar 2017, 14:17

Cristin-prosjekt-ID: 499621
Sist endret: 9. februar 2017, 14:17
Prosjekt

Object / User Hacking

prosjektleder

Sigurd Strøm
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 1. oktober 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Object / User Hacking

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet «Object/User Hacking» er et delprosjekt forankret i det pågående KUF-prosjektet «Institutt for Bruk» (IFB); en tverrfaglig tenketank og prosjektgruppe bestående av representanter for fagkollegiet ved Avdeling Design og Avdeling Kunst og Håndverk, etablert våren 2014.

De siste tiårene har vært vitne til en bred «usological» retning på tvers av sektorer i samfunnet. Med fremveksten av nettverkskulturer har brukerne kommet til å spille en sentral rolle som produsenter av informasjon, mening og verdi, og dette har bidratt til å bryte ned den langvarige motsetningen mellom forbruk og produksjon.

Ideen om «usership», utfordrer modernitetens ekspertkultur, tilskuerrollen og eierskapet/opphavsretten, tre sentrale begrep i kunst og design. Ved å vende seg bort fra kunstens estetiske funksjon, redefinerer mange kunstnere sitt forhold til kunst, slik at det blir mindre i form «authorship», og mer over på å være utøvere av kunstnerisk kompetanse i samspill med andre utøvere og brukere.

Relevante kunstneriske sammenhenger for å se på et nytt vokabular i tilknytning til «usership» er spekulativ realisme, mørk økologi, usology, 1:1-skala-praksis, kunst i offentlig rom, sosial design og sosialt engasjert praksis.

Aktiviteter

- 1 dags pre-workshop: prosjekttorget på KHiO

- Deltakelse kritikersalong: ”Brukbart” arrangert av Norsk kritikerlag i samarbeid med Norske kunsthåndverkere og Institutt for bruk ved KHiO, med støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord.

- 1 ukes workshop Trysil: utvikling av felles plattform for forståelse for hacking, både i forhold til brukere og i forhold til objekter

- Deltakelse konferanse: Useless Uses, RIA Stockholm

- Deltakelse utstilling: Making Use, MOMA Warsawa

- Deltakelse workshop: Usological Congress, MOMA Warsawa

- Kursing av prosjektgruppen i tradisjonsteknikker (utfordre ekspertiseforståelse)

- Synliggjøring av IFBs eksistens og tankegods gjennom intervensjoner (hacking)

- PKU-søknad: Object/User: Hacking inngår som underlagsmateriale for Institutt for Bruks kommende søknad til Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sigurd Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

N1B Narves1biblioteket

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Marianne Zamecznik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Charlotte Bik Bandlien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Tiril Schrøder

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Paneldelbatt: Do We Live in Postartistic Times?

Bandlien, Charlotte Bik; Zamecznik, Marianne. 2016, "Usological Congress". KHIOFaglig foredrag

Paneldebatt: "Brukbart" - om begrepet bruk i kunsthåndverket.

Bandlien, Charlotte Bik. 2015, Kritikersalong. KHIOFaglig foredrag
1 - 2 av 2