Cristin-prosjekt-ID: 499761
Sist endret: 29. oktober 2020, 11:08

Cristin-prosjekt-ID: 499761
Sist endret: 29. oktober 2020, 11:08
Prosjekt

IBS and social factors

prosjektleder

May-Bente Bengtson
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Finansiering

 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 2017089

Klassifisering

Emneord

irritabel tarmsyndrom • Epigenetikk • Psykososiale studier

HRCS-helsekategori

 • Munnhule, mage-tarm
 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold
 • 1.2 Psykologiske og sosioøkonomiske prosesser
 • 2.1 Biologiske og indre faktorer

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IBS and social factors

Populærvitenskapelig sammendrag

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en kronisk funksjonell tarmlidelse som rammer 10 - 20% av befolkningen. Diagnosen baseres på kliniske kriterier. Symptomene er en kombinasjon av magesmerter og diare og/eller obstipasjon som ofte medfører sosial isolasjon og hyppige legekonsultasjoner. Årsaken til lidelsen er uklar, men mekanismer som involverer samspill mellom økt følsomhet i tarmen og unormal tarmaktivitet, er viktige for IBS. Bakterielle tarminfeksjoner, traumatiske hendelser, spesielt tidlig i livet, er viktige miljømessige risikofaktorer for utvikling av IBS fordi de trigger «stressresponsen» i signal- systemet mellom hjerne og tarm. Det ble samlet inn data i regi av FHI fra 5390 tvillinger mellom 40 og 80 år i 2014. Spørreskjema inneholdt spørsmål om sosialt nettverk, relasjon til familie, ektefelle/partner, venner, kotvilling, og spørsmål om psykisk helse, ensomhet og opplevelse av stress og stressmestring. Prosjektets hovedmål er å undersøke betydningen av:

1. arv og miljø for utvikling av irritabel tarmsyndrom (IBS)

2. sosiale stressfaktorer for utvikling av IBS

3. sosiale stressfaktorer for genetisk sårbarhet for IBS.

Prosjektets delmål er å undersøke betydningen av arv og miljø for:

1. utvikling av sosiale stress faktorer

2. samvariasjon mellom forskjellige sosiale stressfaktorer.

Vitenskapelig sammendrag

 1. Sammendrag: Irritable bowel syndrome (IBS) is a common chronic disorder affecting ~15% of the general population. The diagnosis is based on clinical symptoms including recurrent abdominal pain associated with disturbed bowel function, often leading to frequent medical consultations and sick leaves. The pathogenesis of IBS remains unclear, but environmental factors triggering the stress response through activation of the hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis have been implicated. For example, bacterial intestinal infections and traumatic events especially in early life are risk factors for IBS that operate through this brain-gut signalling system. However, little is known about the importance of other social stressors that are known to influence HPA activity on the onset or exacerbation of IBS symptoms. The present study addresses this question with respect to specific social stressors (i.e. perceived stress, loneliness, social support and social conflict) using an innovative approach that exploits unique features of the twin design that enable us to control for genetic and environmental effects. The twin cohort comprises 5446 twins, of whom 589 twins suffer from IBS, with comprehensive information on social environments and health collected in 2014-2015.                                                                       We will supplement the existing data with information collected via a questionnaire to ascertain IBS history, and a refined IBS phenotype according to type of bowel dysfunction, diarrhoea and/or constipation, and severity of abdominal pain. Our proposed work will help elucidate the importance of specific social environments on the development of IBS, explore how these social environments modify heritable influences on IBS, and help elucidate potential new avenues of intervention for IBS through reduction of social stressors. This study will lay the groundwork for designing a follow-up study to collect biological samples for analysis of epigenetic and gut microbiota influences mediating the relationship between social stress and IBS.    

Metode

The present study builds upon a twin study on social factors and health that collected data in 2014-2015.  Comprehensive information on social environments and health was collected from a large cohort of 5446 twins aged 40-80 who are participants in the Norwegian Twin Registry (NTR). Items screening for IBS were included in a 12-page mail-out questionnaire including major physical and mental health conditions, anthropometric measures, plus extensive measures of social environments using established scales with strong psychometric properties.

Briefly, twin studies are the most powerful, natural human experiments for studying the interaction between social environments and genes because fundamental sources of confounding both genetic and environmental can be controlled. Members of MZ pairs are genetically identical whereas members of DZ pairs share, on average, half of their segregating genes. In addition, co-twins of both MZ and DZ pairs share in common a host of environmental and demographic factors known to influence IBS. These include early life exposures, early rearing environments, familial socioeconomic status, in utero exposures, plus age, period and cohort effects. For these reasons the co-twin control design, that analyzes MZ pairs discordant for disease or exposure is far superior to, and four times more powerful than, the classical case-control study.

 

Among the IBS discordant pairs, where only one of the twins suffer from IBS, there were 84 monozygotic (MZ) and 89 dizygotic (DZ) pairs. We exploit the co-twin control design, to investigate the association between specific social environments on the risk of development of IBS, while controlling for genetic and shared environmental factors

prosjektdeltakere

prosjektleder

May-Bente Bengtson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Jennifer Ruth Harris

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet

Julia Kutschke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 3 av 3