Cristin-prosjekt-ID: 499763
Sist endret: 15. januar 2016, 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 499763
Sist endret: 15. januar 2016, 14:47
Prosjekt

IBD in pregnancy and environmental factors

prosjektleder

Morten H Vatn
ved Forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2011 Slutt: 1. mai 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IBD in pregnancy and environmental factors

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten H Vatn

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forskning og innovasjon ved Akershus universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Geir Aamodt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

May-Bente Bengtson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3