Cristin-prosjekt-ID: 500064
Sist endret: 29. november 2017 09:59

Cristin-prosjekt-ID: 500064
Sist endret: 29. november 2017 09:59
Prosjekt

SMAP - Smarte, attraktive og produktive arbeidplasser

prosjektleder

Frode Thuen
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • MELLOMROM Arkitekturpsykologi AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 28.200.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 245484

Tidsramme

Avsluttet
Start: 4. mai 2015 Slutt: 30. april 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SMAP - Smarte, attraktive og produktive arbeidplasser

Populærvitenskapelig sammendrag

SMAP som står for «smart», «attraktiv» og «produktiv» er et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt som skal ende i en nasjonal standard for gode arbeidsplasser.

Vitenskapelig sammendrag

Det er liten tvil om at den fysiske utformingen av arbeidsplassen påvirker produktivitet. Men vi har lite kunnskap om hvordan de fysiske forholdene faktisk spiller inn på produktivitet, helse og velvære hos de ansatte. SMAP som står for «smart», «attraktiv» og «produktiv» er et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt som skal ende i en nasjonal standard for gode arbeidsplasser. Prosjektet drives i samarbeid med Mellomrom arkitekturpsykologi og er finansiert av Forskningsrådet sammen med en rekke samarbeidspartnere.

Målet med SMAP er å skape en helt ny standard for god arbeidsplassarkitektur. I prosjektet skal det forskes på hvilke kvaliteter ved arbeidsplassarkitekturen som påvirker bedriftens verdiskaping. Tilbakemeldinger fra spørreskjemaundersøkelser så langt tyder på at folk, i motsetning til den allmenne oppfatningen, trives godt med åpne kontorarbeidsplasser. Det er nettopp denne typen myter rund kontorløsninger SMAP prosjektet skal teste. Målet er å sette en ny kunnskapsbasert standard for hvordan kontormiljøet påvirker oss. Dette skal kartlegges i prosjektet:

 • om åpne kontorløsninger fremmer samhandling
 • hvordan arkitekturen påvirker helsen og trivsel i jobb
 • hvilke faktorer som øker produktivitet
 • hvordan ulike kontorløsninger påvirker lederskap
 • hvordan ulike kontorløsninger påvirker kommunikasjonsmønstre og strukturelle forhold i organisasjonen

Tittel

SMAP - Smart, attractive and productive work environments

Populærvitenskapelig sammendrag

SMAP stands for “smart”, “attractive” and “productive” and is a research oriented innovation project that aims to develop a national standard for a good working environment.

Vitenskapelig sammendrag

There is no doubt that the work environment affect our productivity. Still, there is little knowledge about how physical work environment factors such as temperature, noise etc. actually influence productivity, health and well-being among employees. SMAP stands for “smart”, “attractive” and “productive” and is a research oriented innovation project that aims to develop a national standard for a good working environment. The project is run in collaboration with Mellomrom arkitekturpsykologi and is funded by the Norwegian Research Council and a number of partners organisations.

The aim of the project is to create a new standard for a good work environment. Research will be conducted on which work environment factors affect productivity and well-being. Results from surveys conducted so far show that, contrary to the popular opinion, people enjoy working in large open office environments. This is one example of the kind of “myths” regarding work environments that the SMAP project will investigate. The goal is to develop a new evidence-based standard for what defines a good work environment and how it affects us.

Research areas include:

 • if open office solutions promotes interaction
 • how architecture affects health and well-being at work
 • which physical work environment factors increase productivity
 • how different work environments affect leadership
 • how different work environments affect communication patterns and structural factors in the organisation

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Thuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet

Ane Kjellaug Brekke Gjerland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Knut Risnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Oddvar Skjæveland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Elisabeth Søiland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Gode støtterom for aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

Olsen, Andreas. 2017, NTNUMastergradsoppgave

Å arbeide i publikums øye – Hvordan oppleves det å jobbe i kontorer på gateplan? .

Ekstrand, Mari Anna Chatarina; Søiland, Elisabeth. 2017, Arkitektur N. MELLOMROM, NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2