Cristin-prosjekt-ID: 500085
Sist endret: 21. desember 2017, 10:22

Cristin-prosjekt-ID: 500085
Sist endret: 21. desember 2017, 10:22
Prosjekt

Progresjon ved Alzheimers sykdom med samtidig depresjon

prosjektleder

Maria Lage Barca
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2011 Slutt: 1. oktober 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Progresjon ved Alzheimers sykdom med samtidig depresjon

Vitenskapelig sammendrag

Bakgrunn:

Depresjon ved Alzheimers demens (AD) har en tendens til å bli kroniske hos nesten halvparten av pasientene (30-50%) og studier viser at depresjon ved AD har flere årsaker, både psykologiske og biologiske, som for eksempel tap av funksjon eller manglende mestring,  og på grunn av cerebrovaskulær sykdom.

Målsetting:

Hovedhypotesen til den studien er at pasienter med Alzheimers demens(AD) og samtidig kronisk depresjon har en raskere progresjon av demens enn AD pasienter uten depresjon, og at diverse biologiske markører samspiller i  prosess er som fører til sykdommens progresjon. Vi vil bekrefte eller avkrefte denne hypotesen.

Metode:

Studiet har en case-control design og 471 pasienter fra hukommelsesklinikker og en geriatrisk poliklinikk er inkludert: 175 med Alzheimers demens eller MCI med samtidig depresjon (definert som Cornell skåre>5) og 208 med AD eller MCI uten depresjon (definert som Cornell skåre <5). Pasientene ble undersøkt ved baseline og etter to år for å kartlegge kognisjon, atferdssymptomer, depresjon og funksjon i dagliglivets aktiviteter samt blodprøver, MR caput med måling av hyppocampus og hvitsubstanslesjoner, inflammatoriske markører i blod og spinalvæske og ApoE status. Undersøkelsen etter to år ble nesten likt, med unntak av spinalpunksjon. Dessuten vil det bli målt kortisol (og stress) i blod og saliva og mestringstrategier.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Lage Barca

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Hege Kersten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Telemark HF

Anne Brækhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Anne Brita Knapskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Rikke Lise Folstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Trajectories of depressive symptoms and their relationship to the progression of dementia.

Barca, Maria Lage; Persson, Karin; Eldholm, Rannveig Sakshaug; Saltyte Benth, Jurate; Kersten, Hege; Knapskog, Anne Brita; Saltvedt, Ingvild; Selbæk, Geir; Engedal, Knut. 2017, Journal of Affective Disorders. STOLAV, TELEMARK, VESTFOLD, NTNU, UIO, AHUS, OUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Confirmatory factor analysis of the Cornell scale for depression in dementia among patient with dementia of various degrees.

Barca, Maria Lage; Engedal, Knut; Selbæk, Geir; Knapskog, Anne Brita; Laks, Jerson; Coutinho, Evandro; Saltyte Benth, Jurate. 2015, Journal of Affective Disorders. UFdRdJ, VESTFOLD, UIO, AHUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

The course of depressive symptoms as measured by the Cornell scale for depression in dementia over 74 months in 1158 nursing home residents .

Borza, Tom; Engedal, Knut; Bergh, Sverre; Barca, Maria Lage; Saltyte Benth, Jurate; Selbæk, Geir. 2015, Journal of Affective Disorders. VESTFOLD, UIO, AHUS, INNLANDETVitenskapelig artikkel

Alterações cognitivas na depressão e na doença de Alzheimer: Um gradiente da depressão até a doença de Alzheimer.

Araujo, Narahyana Bom de; Moraes, Helena Sales; Silveira, H; Arcoverde, Cynthia; Vasques, Paulo Eduardo; Barca, Maria Lage; Knapskog, Anne-Brita; Engedal, Knut; Coutinho, Evandro Silva Freire; Deslandes, Andrea Camaz mfl.. 2014, Arquivos de Neuro-Psiquiatria. UFdRdJ, UGF, BRASIL, UIO, FOC, OUSVitenskapelig artikkel

Effects and costs of a day care centre program designed for people with dementia : a 24 month controlled study.

Rokstad, Anne Marie Mork; Halse, Ingeborg; Tretteteig, Signe; Barca, Maria Lage; Kirkevold, Øyvind; McCabe, Louise; Selbæk, Geir; Taranrød, Liv; Testad, Ingelin; Vatne, Solfrid mfl.. 2014, Journal of Clinical Trials. SUS, VESTFOLD, UoS, NTNU, AHUS, INNLANDET, HIM, KIVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »