Cristin-prosjekt-ID: 500096
Sist endret: 19. januar 2016, 10:35

Cristin-prosjekt-ID: 500096
Sist endret: 19. januar 2016, 10:35
Prosjekt

Naturfare Infrastruktur, flom og skred NIFS

prosjektleder

Vikas Kumar Singh Thakur
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Statens vegvesen Vegdirektoratet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Naturfare Infrastruktur, flom og skred NIFS

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vikas Kumar Singh Thakur

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arnfinn Emdal

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Steinar Nordal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 3 av 3