Cristin-prosjekt-ID: 500113
Sist endret: 18. januar 2016 16:10

Cristin-prosjekt-ID: 500113
Sist endret: 18. januar 2016 16:10
Prosjekt

Sykehusinnleggelser hos personer med utviklingshemning

prosjektleder

Stine Skorpen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. juli 2011 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sykehusinnleggelser hos personer med utviklingshemning

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Voksne og eldre med utviklingshemning har høyere sykelighet enn befolkningen generelt. Undersøkelser fra andre land viser at voksne personer med utviklingshemning er oftere innlagt på sykehus sammenlignet med befolkningen generelt og at innleggelsene har en lengre varighet.

 

Hensikt:
Vi har undersøkt om personer med utviklingshemning som er 18 år og eldre er oftere innlagt på sykehus enn befolkningen generelt i Norge, hvor lenge varer en gjennomsnittlig sykehusinnleggelse, hvilke aldersgrupper (5års-intervall) er oftest innlagt, og hva er de 10 vanlige innleggelsesdiagnosekoder (ICD-10)? Resultatene vil være viktige for planlegging og iverksetting av tilrettelagte og koordinerte helsetjenester

prosjektdeltakere

prosjektleder

Stine Skorpen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Magnhild Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ellen Melbye Langballe

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3