Cristin-prosjekt-ID: 500116
Sist endret: 20. januar 2016, 13:30

Cristin-prosjekt-ID: 500116
Sist endret: 20. januar 2016, 13:30
Prosjekt

Yngre personer med demens

prosjektleder

Per Kristian Haugen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Yngre personer med demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Utviklingsprogrammet om yngre personer med demens var en del av Demensplan 2015. Programmet ble gjennomført i perioden 2009 til 2011 og hadde som mål å bidra til økt kunnskap om belastning hos barn og ektefeller til yngre personer som utvikler demens, kartlegge og iverksette tiltak som gir ektefeller og barn bedre informasjon om demenssykdommen og å utvikle gode modeller for utredning og oppfølging.

Konklusjonene fra arbeidet i det 3-årige utviklingsprogrammet er presentert i rapporten Demens før 65 år. Fakta, utfordringer og anbefalinger.

Med bakgrunn i erfaringene fra utviklingsprogrammet, ble det i videreføringen fra 2012 til 2015 prioritert tiltak for å øke kompetansen hos helsepersonell, utarbeide fagstoff og å gjennomføre kurs og konferanser om temaet. Kursvirksomheten ble støttet økonomisk ved at deltakeravgiften var subsidiert. Videre ble det lagt opp til at personer med demens, pårørende, personale i kommuner og spesialisthelsetjeneste hadde mulighet å kunne kontakte prosjektets medarbeidere for få råd og veiledning.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Kristian Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Aud Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Maria Lage Barca

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tor Atle Rosness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Margit Gausdal Strandenæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Langsomme jordskjelv. Erfaringer med demens midt i livet.

Krüger, Ragnhild Eidem; Haugen, Per Kristian. 2013, VESTFOLDFagbok

Tidstyven - hva det vil si å få demens i ung alder.

Rosness, Tor Atle. 2014, OUSFagbok

Demens før 65 år. Fakta, utfordringer og anbefalinger.

Haugen, Per Kristian. 2012, VESTFOLDRapport

"Du vet jeg glemmer - så jeg trenger den der!".

Holthe, Torhild. 2015, Utviklingskonferansen 2015. VESTFOLDFaglig foredrag
1 - 5 av 31 | Neste | Siste »