Cristin-prosjekt-ID: 500117
Sist endret: 18. januar 2016 20:50

Cristin-prosjekt-ID: 500117
Sist endret: 18. januar 2016 20:50
Prosjekt

En undersøkelse av unges levde erfaringer av å møte et lavterskeltilbud for psykose

prosjektleder

Marius Veseth
ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Divisjon psykisk helsevern ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Tidsramme

Aktivt
Start: 18. januar 2016 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En undersøkelse av unges levde erfaringer av å møte et lavterskeltilbud for psykose

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å studere hvordan unge mennesker som har vært innom et lavterskeltilbud (TOPS i Helse Bergen) har opplevd møtet med hjelpeapparatet. Prosjektet vil også søke å utvide et slikt helsetjenestefokus gjennom å undersøke hvordan ungdommene ser på bedring og hva de selv har opplevd som å bidra og hindre prosesser av vekst og positiv utvikling. Prosjektet har en kvalitativ tilnærming der det anvendes individuelle dybdeintervju, og utformes innenfor en recoverytradisjon.

Metode

Individuelle dybdeintervju. Disse vil tas opp på lydbånd og transkriberes ord for ord. Deretter vil de analyseres ved hjelp av en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marius Veseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Hege Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Signe Hjelen Stige

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen

Else-Marie Løberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon psykisk helsevern ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Erik Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon psykisk helsevern ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »