Cristin-prosjekt-ID: 500307
Sist endret: 20. januar 2016, 10:02

Cristin-prosjekt-ID: 500307
Sist endret: 20. januar 2016, 10:02
Prosjekt

Diagnostikk og utredning

prosjektleder

Per Kristian Haugen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Diagnostikk og utredning

Populærvitenskapelig sammendrag

Utviklingsprogrammet om utredning og diagnostisering fra 2007 til 2011 var en del av Demensplan 2015. I dette programmet deltok 27 kommuner som ikke hadde tilbud om utredning og diagnostikk i 2007, men som hadde planer om dette. I alt 26 av disse kommunene hadde i løpet av prosjektperioden opprettet demensteam. I tillegg deltok sju ressurskommuner som gjennom mange år hadde hatt et etablert demensteam. Dette var team med høy kompetanse om utredning. Konklusjonen fra arbeidet i utviklingsprogrammet var at det er mulig å etablere demensteam i så vel små, mellomstore som store kommuner. Som resultat av prosjektarbeidet ble det bygget opp omfattende kunnskap om hvordan demensteam kan opprettes og driftes og hvordan teamene kan videreutvikle kompetanse.

Med bakgrunn i erfaringene fra utviklingsprogrammet var målet for videreføringen fra 2012 til 2015 å heve kompetansen hos helsepersonell om utredning av personer med mistanke om demens. Det skulle tilbys undervisning, veiledning og oppfølging til demensteam som var i etableringsfasen, samt bidra til å heve kompetansen i kommuner som allerede hadde team. Kursvirksomheten på dette område ble støttet økonomisk ved at deltakeravgiften ble subsidiert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Kristian Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Mona Michelet

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Margit Gausdal Strandenæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Linda Gjøra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Hvor skal demensdiagnosen stilles? I kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten?

Michelet, Mona. 2015, Demensdagene 2015. VESTFOLDVitenskapelig foredrag

Assessment and follow-up by dementia teams - the Norwegian Dementia plan 2015. A survey among 190 teams/ coordinators.

Michelet, Mona. 2015, 25th Alzheimer Europe Conference - Dementia: putting strategies and research into practice. VESTFOLDVitenskapelig foredrag

Demensteam - godt i gang, fortsatt i utvikling.

Michelet, Mona. 2015, VESTFOLDRapport

Utredning og oppfølging av hjemmeboende personer med demens -En oppgave for demensteamene og en arena for ergoterapeuter .

Gausdal, Margit; Michelet, Mona; Skarpengland, Thea. 2015, Ergoterapeuten. VESTFOLDFagartikkel

Demensteamets oppgaver og ressursbehov - DemiNor.

Michelet, Mona; Bergh, Sverre. 2014, Tidsskriftet aldring og helse. VESTFOLDPopulærvitenskapelig artikkel
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »