Cristin-prosjekt-ID: 500312
Sist endret: 21. januar 2016, 15:25

Cristin-prosjekt-ID: 500312
Sist endret: 21. januar 2016, 15:25
Prosjekt

Tilskudd til styrking av tilbudet til pårørende til demente, særlig pårørendeskoler og samtalegrupper

prosjektleder

Kirsti Hotvedt
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2011 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tilskudd til styrking av tilbudet til pårørende til demente, særlig pårørendeskoler og samtalegrupper

Populærvitenskapelig sammendrag

Som en del av Regjeringens "Demensplan 2015" har Stortinget bevilget ekstra midler for å stimulere til etablering av tilbud til pårørende til personer med demens i kommunene. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, har på oppdrag fra Helsedirektoratet, fått ansvaret for gjennomføringen. Prosjektet er en videreføring av utviklingsprogram for å styrke tilbudet til pårørende, som ble gjennomført fra 2007 til 2010.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsti Hotvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kari-Ann Baarlid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalforeningen for folkehelse

May-Hilde Garden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalforeningen for folkehelse

Arnhild Dahle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Anne Bugge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Demens midt i livet.

Hotvedt, Kirsti. 2014, VESTFOLDBrosjyre

Samtalekort for personer med demens og deres pårørende.

Hotvedt, Kirsti. 2012, VESTFOLDAnnet produkt

Hva er demens? Undervisningsfilm. Pårørendeskoler og samtalgrupper i demensomsorgen.

Hotvedt, Kirsti; Engedal, Knut. 2012, VESTFOLDDigitale læremidler

Kommunikasjon og holdninger. Undervisningsfilm. Pårørendeskoler og samtalegrupper i demensomsorgen.

Hotvedt, Kirsti; Rokstad, Anne Marie Mork. 2012, VESTFOLDDigitale læremidler
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »