Cristin-prosjekt-ID: 500315
Sist endret: 20. januar 2016, 09:43

Cristin-prosjekt-ID: 500315
Sist endret: 20. januar 2016, 09:43
Prosjekt

Barn av personer med demens. "Hvem ser meg?"

prosjektleder

Trine Nordby Skjellestad
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 1. august 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barn av personer med demens. "Hvem ser meg?"

Populærvitenskapelig sammendrag

Tre av fire yngre personer med demens, som befinner seg i tidlig fase av sykdommen, har barn under 30 år, og en av fire har barn under 18 år (Haugen 2006, vanVliet D 2011). Vi vet ikke sikkert, men vi antar at det i Norge hvert år vil være 200-300 nye ungdommer som har en mor eller far med demens, hvorav 50 - 75 barn under 18 år.

I løpet av de siste 30 årene har det vært en tredobling av barn med en far over 50 år og samtidig har det de siste 20 årene vært en fordobling av barn med mor over 40 år.

Mange barn som har en som har en forelder med demens sier at de ikke har fått informasjon om foreldrenes sykdom. Barna merker at noe er galt, men det er ingen som forteller dem noe. Barn etterlyser informasjon, noen å snakke med og tettere oppfølging. Noen barn opplever også at de får et omsorgsansvar for sine foreldre.

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle tilbud til barn som har en forelder med demens

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Nordby Skjellestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ingrid Rise Fry

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalforeningen for folkehelse

Kirsti Hotvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Per Kristian Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Tina Walman Bjune

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »