Cristin-prosjekt-ID: 500324
Sist endret: 19. januar 2016, 21:51

Cristin-prosjekt-ID: 500324
Sist endret: 19. januar 2016, 21:51
Prosjekt

Security in IoT for Smart Grids

prosjektleder

Josef Noll
ved Inst. for informatikk, Databehandling ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Administrasjonen ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 248113/O70

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Emneord

Informasjonssikkerhet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 1. oktober 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Security in IoT for Smart Grids

prosjektdeltakere

prosjektleder

Josef Noll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Inst. for informatikk, Databehandling ved Universitetet i Oslo

Christian Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Pålitelige systemer ved Universitetet i Oslo

Einar Arthur Snekkenes

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Habtamu Abie

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Norsk Regnesentral

Olaf Owe

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Pålitelige systemer ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5