Cristin-prosjekt-ID: 500430
Sist endret: 20. januar 2016, 08:27

Cristin-prosjekt-ID: 500430
Sist endret: 20. januar 2016, 08:27
Prosjekt

Demensplan 2015, fortsatt satsingsområder 2012- 2015, Dagaktivitetstilbud for personer med demens

prosjektleder

Liv Bjerknes Taranrød
ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Demensplan 2015, fortsatt satsingsområder 2012- 2015, Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Populærvitenskapelig sammendrag

Regjeringen vil i perioden 2012-2015, styrke innsatsen for personer med demens og deres pårørende. Målsettingen er at alle kommuner innen 2015 skal kunne tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens. Stortinget har i øremerket stimuleringstilskudd til etablering av om lag 2300 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens i kommunene. Det vil kunne gi rundt 5000 personer med demens et dagaktivitetstilbud deler av uken. Tilskuddsordningen administreres av Helsedirektoratet

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Bjerknes Taranrød

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Elin Aarø Strandli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Hanevold Bjørkløf

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

The burden of care among caregivers of people with dementia who attend a daycare centre: a cross-sectional study in Norway.(Poster) .

Taranrød, Liv. 2015, 30th International Conference of Alzheimer's Disease International. 15-18 April 2015. VESTFOLDPoster

Effects and costs of a day care centre program designed for people with dementia : a 24 month controlled study.

Rokstad, Anne Marie Mork; Halse, Ingeborg; Tretteteig, Signe; Barca, Maria Lage; Kirkevold, Øyvind; McCabe, Louise; Selbæk, Geir; Taranrød, Liv; Testad, Ingelin; Vatne, Solfrid mfl.. 2014, Journal of Clinical Trials. SUS, VESTFOLD, UoS, NTNU, AHUS, INNLANDET, HIM, KIVitenskapelig artikkel

Brief/information to BBC: Green Care Norway.

Strandli, Elin Aarø. 2013, VESTFOLDBriefs

Borte bra, men hjemme best! Erfaringer fra prosjekt "Gårdstreff med overnatting".

Strandli, Elin Aarø. 2013, Tidsskriftet aldring og helse. VESTFOLDFagartikkel

Ut av institusjonen - Inn på tunet.

Strandli, Elin Aarø; Kjeldsberg, Anne-Britt; Bjønnes, Kjerstin; Bakka, Liv; Haugan, Lisbeth. 2013, Tidsskriftet aldring og helse. VESTFOLDFagartikkel
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »