Cristin-prosjekt-ID: 500431
Sist endret: 20. januar 2016, 12:52

Cristin-prosjekt-ID: 500431
Sist endret: 20. januar 2016, 12:52
Prosjekt

Videreføringen av utviklingsprogram for miljøbehandling

prosjektleder

Janne Røsvik
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Videreføringen av utviklingsprogram for miljøbehandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Programtilhørighet : Demensplan 2015

Underprosjekter: VIPS - rammeverk for personsentrert omsorg

 Marte Meo - Videobasert veiledning

 

Bakgrunn

Videreføring av metodene som ble prøvd ut i utviklingsprogram for miljøbehandling. Erfaringene fra utviklingsprogrammet er at metodene virker.

 

Målsetting

Ansatte i alderspsykiatriske enheter og utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester vil læres opp i metodene og ha rolle som ressurspersoner og veiledere overfor  kommunehelsetjenesten.

Målet er at fagmiljøene ved utviklingssentrene og de alderspsykiatriske enhetene tilegner seg kompetanse i bruken av flere av metodene, slik at man har et bredt register å spille på for å skreddersy veiledning og undervisning til kommunehelsetjenesten.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Janne Røsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Irene Mari Røen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Marianne Munch

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NKS O​laviken Alderspsykiatriske sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest
Aktiv cristin-person

Anne Marie Mork Rokstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Knut Arne Engedal

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen. Håndbok.

Røen, Irene Mari; Storlien, Marit Sund. 2015, NTNU, UIOFagbok

The VIPS practice model for dementia care. Do you want person centered care in your unit? .

Mjørud, Marit; Røsvik, Janne-Kathrin. 2015, EUGMS. VESTFOLDPoster

Personsentrert omsorg og miljøbehandling i praksis.

Røsvik, Janne-Kathrin. 2015, Undervisning. VESTFOLDFaglig foredrag

Hvordan praktisere personsentrert omsorg i dagaktivitetstilbud? Fokus på miljøbehandling .

Røsvik, Janne-Kathrin. 2015, Konferanse for dagaktivitetstilbud. VESTFOLDFaglig foredrag
1 - 5 av 36 | Neste | Siste »