Cristin-prosjekt-ID: 500445
Sist endret: 22. juni 2018 10:08

Cristin-prosjekt-ID: 500445
Sist endret: 22. juni 2018 10:08
Prosjekt

Aldring, livskvalitet og ensomhet: Ensomhetsopplevelser, psykisk og fysisk helse, funksjonsnedsettelse, inkludering og mestring

prosjektleder

Magnhild Nicolaisen
ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Aldring, livskvalitet og ensomhet: Ensomhetsopplevelser, psykisk og fysisk helse, funksjonsnedsettelse, inkludering og mestring

Populærvitenskapelig sammendrag

Programtilhørighet: FoA 

Ensomhet er et viktig aspekt ved livskvalitet, og har betydning for psykisk og fysisk helse, liksom helse har betydning for opplevelsen av ensomhet og livskvalitet.

I dette prosjektet bruker vi paneldata og tverrsnittsdata fra NorLAG (Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon) og LOGG (Livsløp, generasjon og kjønn).

Lenke: https://blogg.hioa.no/norlag

Hovedprosjektet har to delstudier.
Delstudiene er:

1. Funksjonsnedsettelse, mestring og depresjon

Informasjon er publisert på hjemmesiden til Aldring og helse her:

 

2. Varighet av funksjonsnedsettelse og livskvalitet

Informasjon er publisert på hjemmesiden til Aldring og helse her

prosjektdeltakere

prosjektleder

Magnhild Nicolaisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kirsten Thorsen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Mastery and Depressive Symptoms: How Does Mastery Influence the Impact of Stressors From Midlife to Old Age?

Nicolaisen, Magnhild; Moum, Torbjørn Åge; Thorsen, Kirsten. 2018, Journal of Aging and Health. VESTFOLD, UIO, OUSVitenskapelig artikkel

Ensomhet i Norge.

Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten. 2016, Ensomhetsseminar: Hva gjør vi med ensomheten?. VESTFOLDVitenskapelig foredrag

What are friends for? Friendships and loneliness over the lifespan - from 18 to 79 years.

Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten. 2016, The International Journal of Aging & Human Development. VESTFOLD, OSLOMET, OUSVitenskapelig artikkel

Ageing among people with disabilities: a cross-sectional study of mastery, loneliness and depression.

Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten. 2016, The 23rd Nordic Congress of Gerontology (23 NKG) . VESTFOLDPoster

Funksjonsnedsettelse, aldring og ensomhet.

Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten. 2015, VI. Norske kongress i aldersforskning. VESTFOLDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »